PANTEKOOT, herstelcoaching en arbeidsdeskundige begeleiding

Specialisatie: herstelcoaching binnen letselschade en AOV.
Herstelcoaching en arbeidsdeskundige begeleiding kunnen in een gecombineerd traject plaatsvinden.

 

– HET HERSTELPROCES VERSNELLEN.
Hoe zou het zijn als er weer beweging komt?
Beweging die er voor zorgt dat het mentaal/emotionele herstelproces meer vaart krijgt.

Binnen de letselschademarkt is men er meer en meer van overtuigd geraakt dat als de gekwetste van een ongeval  zich erkend en gesteund voelt, deze weer sneller positief in het leven komt te staan en daardoor sneller herstelt. Zo kan iemand uit de positie van slachtoffer gehouden worden dan wel gehaald worden.
Een herstelcoachingstraject levert  hier een belangrijke bijdrage aan.
Hierbij kan er aandacht zijn voor zowel praktische zaken als ook voor de mentaal/emotionele situatie van de betrokkene.
Al dat een bijdrage kan leveren aan voortgang dan wel versnelling van het herstel.

Binnen de AOV-markt slaat de combinatie aan van herstelcoaching met het weer ‘op de rit’ krijgen van de ondernemer in zijn onderneming.
Ga naar Herstelcoaching voor meer informatie.

 

– TERUG OP DE ARBEIDSMARKT.
Wat kan arbeidsdeskundige begeleiding bijdragen aan het re-integratieproces.
Ga naar Arbeidsdeskundige Begeleiding voor meer informatie.