Arbeidsdeskundige coaching

Arbeidsdeskundige coaching richt zich op het zich handhaven op de arbeidsmarkt, het terugkeren naar de arbeidsmarkt of het (weer) klaar maken voor de arbeidsmarkt.

work-life-balance-750x410  Maatwerk leveren aan de arbeidsongeschikte ondernemer, de uitgevallen werknemer of de bij een verkeersongeval betrokken geraakte scholier of student.
De ondernemer wordt vanuit zijn arbeidsongeschiktheidssituatie weer op weg geholpen bij het hervatten van zijn werkzaamheden.
Structuur bieden, een stappenplan maken en de belasting in het werk afstemmen op de belastbaarheid van betrokkene.

Bij de zelfstandige zonder personeel heeft het bedrijf vaak volledig stil gelegen en is coaching bij het heropstarten van het bedrijf noodzakelijk.
Zo nodig is hierbij aandacht voor acquisitie.

De arbeidsongeschikte werknemer verkeert in de situatie dat er door de wetswijzigingen van de afgelopen jaren veel verantwoordelijkheid op zijn schouders rust; verantwoordelijkheid met betrekking tot zijn arbeidsreïntegratie.
Zowel werknemer als werkgever zijn vaak onvoldoende bekend met de verplichtingen waaraan zij moeten voldoen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.
Derhalve is er in de arbeidsdeskundige begeleiding, naast de aandacht voor het daadwerkelijk hervatten van werkzaamheden, aandacht voor andere aspecten die van belang zijn.
Aspecten zoals het correcte verloop van de ziekmelding en de ziekteperiode en een juiste reïntegratie van de werknemer. Waar nodig worden contacten onderhouden met arbodienst en UWV.

De door een ongeval uitgevallen scholier of student ondersteuning geven bij het behalen van een studiejaar of het diploma bijvoorbeeld door huiswerkbegeleiding of bijles te regelen.
Een loopbaanonderzoek inzetten om duidelijkheid (en daarmee rust) te creëren bij de scholier of student richting de studie- of arbeidstoekomst.
Contact opnemen met school of het opleidingsinstituut over iemands situatie maakt dat er begrip ontstaat, dat iemand’s problematiek erkend wordt en dat er bereidheid ontstaat mee te denken in oplossingen. Het klinkt zo ontzettend logisch en vanzelfsprekend, maar ik ervaar dat dit vaak niet gebeurt door de scholier, student of de ouders.

Door gebruik te maken van handvatten vanuit de herstelcoaching  kan er zo nodig een extra dimensie geven worden aan de arbeidsdeskundige coaching.
Hoe komt het dat iemand niet verder komt en hoe is dit op te lossen?
Zijn er overtuigingen die iemand in de weg staan om vooruit te komen?
Een spiegel voorgehouden krijgen leidt tot meer zicht krijgen op het eigen functioneren en kan de benodigde stimulans zijn om  weer op een meer functionele wijze in beweging te komen.

Samen met vader en moeder in de auto zittend zijn ze van achteren aan gereden. Hij scholier 5-VWO heeft een whiplash en verzuimt daardoor een paar maanden.
Ondanks veel pijnklachten start hij school weer op, hij wil over naar het examenjaar. Het gezin is uit het buitenland afkomstig en vader en moeder zijn niet bij machte hem adequate steun te geven.
In samenspraak met zijn mentor op school en na overleg met de aansprakelijke verzekeraar zijn bijlessen geregeld in de vakken die  een struikelblok kunnen vormen bij het halen van het diploma.
Hij is – met de hakken over de sloot – overgegaan naar het examenjaar en heeft dank zij  de ook in het examenjaar ingeschakelde hulp en zijn doorzettingsvermogen zijn VWO-diploma in ontvangst kunnen nemen.
Zijn volgende stap is arts worden.

Al meerdere jaren uit de running na een verkeersongeval toen wij elkaar ontmoetten.
Hij wist het niet meer, had van alles geprobeerd en niets lukte. Geen werkgever meer en zijn WW-rechten bijna op. De bijstand kwam angstig dichterbij.
Precies één maand voor dit zover was, is het gelukt hem weer aan het werk te krijgen.
Soms moet je wat geluk hebben: hij had enige tijd na het ongeval een opleiding tot taxichauffeur gevolgd en niemand was zich er meer van bewust dat hier een baangarantie aan gekoppeld zat.
Het opleidingsbedrijf benaderd en deze wilde zich alsnog inspannen. Nu verzorgt hij groepsvervoer en is weer helemaal in zijn nopjes !!