Herstelcoaching

 

” Als je verandering wilt, moet je het in gang zetten!” zei hij aan het eind van het coachingstraject.
Dat klinkt zo eenvoudig en angst was de reden waardoor hem dit tot nu toe nog niet gelukt was. Angst doordat hij niet meer degene was van voor het ongeval, vond hij.
Zijn gedrag was vaak vermijdend en hield hem weg bij wat hij eigenlijk wilde.
De bewustwording hiervan maakte dat hij uiteindelijk de omslag kon maken van vermijden naar willen bereiken, iets dat een heel andere energie bij hem in werking zette.
Zo heeft hij weer zijn weg gevonden.

Veranderen begint dus met bewust worden.
Weet je dat energie gaat naar alles waar de aandacht op gericht wordt? Wat energie krijgt, zal groeien.
Richt je aandacht op wat je werkelijk wilt zodat dit zal groeien.
Je zult merken dat je tot veel meer in staat bent dan je zelf vaak denkt.   doel

Wat helpt je op weg naar je doel(en)?
Wat  houdt je weg van van je doel(en)?
Hoe belangrijk is het voor je om het probleem dat nu speelt aan te pakken?
Vragen waarmee we aan de slag gaan tijdens een herstelcoachingstraject.

Wat zou je willen dat een herstelcoachingstraject je oplevert?    Stel jezelf eens de volgende vragen:
Wat zal er gebeuren als ik het doe?                                            Wat zal er gebeuren als ik het niet doe?
Wat zal er niet gebeuren als ik het doe?                                  Wat zal er niet gebeuren als ik het niet doe?

Bewust gaan worden van wat er precies speelt, inzicht krijgen in hoe je de dingen anders kan doen om vervolgens verandering(en) aan te kunnen brengen.
Wat wil je bereiken?
Hoe zou het zijn als je dat nu al zou hebben?
Doe eens alsof je het nu al hebt………………………………………………… (Hoe goed voelt dat?)

Boosheid is wat nu al jaren zijn leven beheerst, een rode draad in zijn leven. Boos op de veroorzaker van het ongeval, boos op de aansprakelijke verzekeraar, boos op …… op wie en wat  niet !
Hij is zich er niet van bewust dat boosheid een handrem vormt die te pas en te onpas  wordt aangetrokken waardoor voorwaarts gaan erg lastig wordt.
We zijn aan deze problematiek gaan werken en langzaam maar zeker ontstond er ruimte om weer naar de toekomst te kijken.

Soms weet iemand precies wat hij of zij wil, maar ontbreekt het aan het inzicht hoe van hier naar daar te komen.
Meer inzicht krijgen in je sterke en minder sterke kanten:
* Wat zijn je kernkwaliteiten en wat zijn je valkuilen?
* Neem je je plek of laat je je door een ander een (ongewenste) plek geven?
* Hoe ga jij met je (misschien wel veranderde) energie om?
* Hoe herken en respecteer je je eigen grenzen?
* Hoe krijg en houd je balans?

De ondersteuning kan soms ook heel praktisch zijn om het doel te bereiken, denk aan : een werkgeheugentraining regelen bij problemen met concentratie en/of korte termijngeheugen, contacten onderhouden met behandelaars in de medische sector om enige sturing te kunnen geven,  hulp bij aanvragen vanuit de WMO, iemand helpen weer structuur in zijn dagen te krijgen.

Ieder veranderingstraject is een ontdekkingsreis naar jezelf.  
PANTEKOOT is ervaren in het begeleiden van deze veranderingsprocessen.
Hierbij kan ik gebruik maken van handvatten uit NLP, Transactionele Analyse, Systemisch Werk en Oplossingsgericht Werken.